RWE Centrale

Idem als Nuon, echter met een Duitse aannemer waarbij cultuur verschillen overwonnen zijn.