Hollandpark Diemen

Het project Holland park is een toonbeeld van de transformatie van een kantoorwijk wat leegstaand was, naar een stedelijke woonomgeving. Waar verdichting van de stad steeds meer plaatsvind in de Randstedelijke gebieden, is in het ontwerp van Holland park de ambitie verwerkt voor duurzame stadsuitbreiding. Zo verschillende de gebouwen in hoogte, breedte en architectuur om aan te sluiten bij de Amsterdamse bouwstijl en zijn grachten aangelegd om het gevoel van de stad aanwezig te laten zijn.