Onderhoudscontract

U kunt altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Ons advies is om uw dak jaarlijks door één van onze deskundigen op onvolkomenheden te laten inspecteren. Dit wordt uitgevoerd door specialisten van BOKO, die intern continu worden bijgeschoold en hun kennis van materialen en methodieken met elkaar delen. Bij deze inspecties wordt voornamelijk gelet op gebreken en vervuilingen conform NEN 2767. Kleine gebreken worden in dezelfde arbeidsgang gerepareerd en vervuiling wordt verwijderd. Indien er zaken aan het licht komen die direct aandacht nodig hebben, dan zullen wij dit snel met u overleggen om tot een adequaat plan van aanpak te komen.

Altijd in zicht!

Vervolgens informeren wij u altijd over de technische staat van uw dak. Hiertoe zal, indien u een onderhoudscontract aangaat bij BOKO, na gedane inspectie een digitale rapportage gemaakt worden, aangevuld met foto’s ter verduidelijking. De rapportage geeft u een duidelijk inzicht in welke gebreken op korte termijn moeten worden opgelost.

Dossier van uw dak

Bij een onderhoudscontract zal BOKO uiteindelijk van uw dak een dossier opgebouwd hebben, welke volledig inzicht geeft. Het jaarlijks controleren van het dak blijkt in de praktijk een zeer belangrijk meetpunt te zijn om calamiteiten te voorkomen en kostbare renovaties op een zo verantwoorde manier uit te kunnen stellen. Het uiteindelijke kostenplaatje van een dak wordt op deze manier gunstig beïnvloed door de langere levensduur.

U kunt altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Wij nemen graag de tijd om u goed te informeren en te kijken wat het beste aansluit bij uw wensen en eisen.

Contact

Neem contact met mij op via: